Onze werkgebieden

Jeugdwet

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Penseel Consult is in staat om in een coördinerende of leidinggevende functie aan consulenten in een multidisciplinair (wijk)team werk te maken van onnodige administratieve handelingen. Door een gedegen organisatiestructuur te borgen.

 

Lees verder

 

 

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Penseel Consult is in staat om als juridisch kwaliteitsmedewerker of in een coördinerende of leidinggevende functie sturing en coaching te geven aan een uitvoeringsteam.

Lees verder

WMO 2015

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Penseel Consult is in staat om als beleidsmedewerker, coördinator, teamleider, juridisch kwaliteitsmedewerker sturing en coaching te geven aan een team die de Wmo 2015 uitvoert.

Lees verder

 

Wilma Hendriks


Door mijn no-nonsense mentaliteit met oog voor de mens achter elke klant/functie ben ik positief gedreven. Mijn kenmerk is een heldere communicatie, maar ook kan ik goed relativeren en met humor. Ik zie mijzelf als een ‘passant’ die een inhoudelijke bijdrage kan leveren voor het oplossen van een (tijdelijk) knelpunt. Juist de afwisseling van opdrachten maakt dat ik met een frisse positieve blik, met plezier een nieuwe opdracht aan ga. In de loop van de jaren dat ik als interimmer werkzaam ben, speel ik graag in op veranderingen binnen het sociale domein. Ik houd van nieuwe uitdagingen. Bijna jaarlijks volg ik de Collegereeks over thema’s binnen het sociale domein van DIVOSA en Vrije universiteit Amsterdam. Het inspireert mij en geeft mij ruimte in denken van mogelijkheden in plaats van wat niet kan. Mijn jarenlange ervaring in verschillende gemeenten en dus verschillende organisatieculturen, helpen hierbij.

Lees verder