Jeugdwet

jeugdwet

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Penseel Consult is in staat om in een coördinerende of leidinggevende functie aan consulenten in een multidisciplinair (wijk)team werk te maken van onnodige administratieve handelingen. Door een gedegen organisatiestructuur te borgen.   Lees verder    

Continue reading »

Participatiewet

partiipatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Penseel Consult is in staat om als juridisch kwaliteitsmedewerker of in een coördinerende of leidinggevende functie sturing en coaching te geven aan een uitvoeringsteam. Lees verder

Continue reading »

WMO 2015

WMO-2015

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Penseel Consult is in staat om als beleidsmedewerker, coördinator, teamleider, juridisch kwaliteitsmedewerker sturing en coaching te geven aan een team die de Wmo 2015 uitvoert. Lees verder  

Continue reading »