Dienstverlening

De dienstverlening van Penseel Consult bestaat uit opdrachten in de publieke sector en meer specifiek, binnen het sociaal domein. Door de opgedane expertise heeft Penseel Consult weinig inwerktijd nodig. Penseel Consult is direct inzetbaar en maakt direct werk van de opdracht.
dienstverlening van Penseelconsult: Het blijft puzzelen
Penseel Consult is inzetbaar op de functies:

En inzetbaar binnen de volgende werkgebieden: Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015.

Naast de binnen deze website gegeven informatie vindt u ter illustratie nog meer inhoudelijke uitleg over de genoemde functies, rollen en taken, die Penseel Consult in de afgelopen jaren heeft vervuld op de linkedIn pagina van Wilma Hendriks.