Adviseur

Als Adviseur  is Penseel Consult in staat om in opdracht, onderzoek te doen naar de huidige werkwijze en beleid van een afdeling of organisatie. Onderzocht wordt of hier aanpassingen nodig zijn of dat de huidige werkwijze / beleid volstaat.  Penseel Consult doet, bijvoorbeeld onderzoek naar het (informele) organisatiemodel met de bijbehorende (werk)processen. Hierdoor worden knelpunten in de structuur van de organisatie duidelijk. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek geeft Penseel Consult een onderbouwd advies en aanbevelingen. Penseel Consult staat er voor in dat de aanbevelingen passend en uitvoerbaar zijn.

Opgedane ervaring als Adviseur:

  • Beleidsmedewerker stafbureau Zorg en projectleider Coulance beleid, gemeente Enschede. Periode: maart 2016 – 01 juli 2017;
  • Expert ondersteuningsteam PGB Trekkingsrecht Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Periode: oktober 2015- juni 2016;
  • Juridisch kwaliteitsmedewerker voor het cluster Zorg en Welzijn, gemeente Gennep;
  • Periode:  januari 2016- februari 2016. Ingehuurd om o.a. advies te geven bij de uitrol van werkprocessen;
  • Vakspecialist Wmo / medewerker Backoffice  voor het cluster Zorg en Welzijn;
  • Gemeente Gennep. Periode : augustus 2015 – december 2015;
  • Programmasecretaris Participatiewet Centrumgemeente Rotterdam. Periode: november 2014 – februari 2015. Betreft de uitrol van de Participatiewet;
  • Beleidsmedewerker a.i. Werk en inkomen, gemeente Barneveld. Periode: augustus 2014 tot en met september 2014. Opdracht: : onderzoeken en inventariseren wat nodig is voor het uitvoeren van de taak kwijtschelding gemeentelijke belastingen/heffingen door de afdeling Werk Zorg en Inkomen (WZI) per 2015.