Juridisch kwaliteitsmedewerker

Als Juridisch Kwaliteitsmedewerker is Penseel Consult inzetbaar binnen de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015. De inhoud van de functie kan meervoudig zijn. Dit hangt van het gemeentelijk organisatiemodel en de werkprocessen af.

Toelichting: indien de consulenten het mandaat van besluit /beschikking hebben, vindt toetsing en controle op de juridische kwaliteit van onderzoek , besluitvorming en (gemeentelijk) beleid door de juridisch kwaliteitsmedewerker plaats.  Indien de consulenten een advies op het besluit geven en geen mandaat dan toetst en beoordeelt de juridisch kwaliteitsmedewerker het onderzoek en advies tot besluit op juridische kwaliteit conform (gemeentelijk) beleid. Stelt de beschikking op of accordeert deze. De juridisch kwaliteitsmedewerker heeft in beide werkprocessen een coachende rol door juridisch advies te geven aan de consulenten bij de onderzoeksfase, het formuleren van het besluit. De juridisch kwaliteitsmedewerker is direct beschikbaar voor vragen bij complexe zaken. Hij /zij geeft vorm aan het beleid en past dit -wanneer nodig- aan. Soms past in deze functie ook het behandelen van bezwaar- en beroepschriften.

Opgedane ervaring als juridisch kwaliteitsmedewerker:

  • Juridisch kwaliteitsmedewerker voor het cluster Zorg en Welzijn gemeente Gennep; Periode  Januari 2016- februari 2016;
  • Vakspecialist Wmo / medewerker Backoffice  voor het cluster Zorg en Welzijn gemeente Gennep, Periode augustus 2015 – december 2015;
  • Juridisch kwaliteitsmedewerker Wmo a.i. gemeente Vianen, periode oktober 2011 – juni 2012;
  • Overige werkervaring in de periode van 1993 tot 2007: Toetser/beslisser/kwaliteitsmedewerker Abw/ROA/VVTV/Bbz.