Over Penseel Consult

Sinds 2007 is de eenmanszaak Penseel Consult een feit. Een – zo genoemde – zelfstandige zonder personeel  (ZZP-er). Penseel Consult is werkzaam binnen de publieke sector in het sociaal domein. De naam ‘Penseel Consult’ is ontstaan omdat er al vele varianten aan bedrijven met de achternaam’ Hendriks’ bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Penseel Consult verwijst naar de hobby van Wilma Hendriks; tekenen en schilderen.

Penseel Consult is werkzaam binnen de lokale en landelijke overheid. Met name bij gemeenten binnen het sociaal domein.  Maar ook landelijk opererende semi- overheden binnen het sociaal domein en non-profit instellingen in de zorg.

Motto: ’het grote geheel kan worden begrepen door middel van details’.

Penseel Consult ziet het totale plaatje in een opdracht. Elke kleine bijzonderheid doet er toe. Op analytische wijze worden de knelpunten in kaart gebracht en in een advies/voorstel wordt kort en krachtig aangegeven wat er nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Kwaliteit van de onderbouwing van het advies/ voorstel is een vanzelfsprekendheid.  Penseel Consult heeft veel expertise in bijna alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: Zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. De meest directe ervaring is vooral bij gemeenten. Met name uitvoering geven aan de Wmo 2015 (specialisme: PGB), Jeugdwet, Participatiewet.  Penseel Consult heeft inmiddels veel ervaring opgedaan als beleidsmedewerker, projectleider, programmasecretaris, juridisch kwaliteitsmedewerker, teamleider, coördinator, adviseur, trainer. Voor al deze functies is Penseel Consult in te huren.