Werkwijze

‘Een sterke betrokkenheid bij de mens’. Dat typeert de werkwijze van Penseel Consult:  Kwaliteit, zorgvuldige omgang met mensen, maar natuurlijk ook de te leveren diensten en het te behalen resultaat staat voorop.

Penseel Consult zorgt ervoor dat binnen de opdracht de juiste combinaties van mensen, mogelijkheden en middelen optimaal wordt benut om het beoogde resultaat te behalen.  Penseel Consult werkt vanuit het  her- en erkennen van de talenten, rollen en verantwoordelijkheden van mensen/medewerkers binnen uw organisatie.

De werkwijze van Penseel Consult bij een (potentiele) opdracht kenmerkt zich door altijd een kennismakingsgesprek te voeren. Doel hierbij is om de opdracht helder te krijgen maar ook om te voelen dat er een ‘klik’ is om de opdracht te willen uitvoeren.  Zo ja, dan wordt de te formuleren opdracht helder uiteen gezet en vastgelegd.  Gedurende de opdracht vindt er tussentijds evaluatie plaats met als doel : zitten we – opdrachtgever en opdrachtnemer- nog op dezelfde lijn qua uitvoering, planning en beoogd resultaat of behoeft e.a. bijstelling.  Bij afronding van de opdracht draagt Penseel Consult zorg voor een duidelijke en werkbare overdracht. Garandeert een periode van 3 maanden om beschikbaar te zijn voor vragen of eventuele toelichting.