Werkgebieden

Penseel Consult voert verschillende opdrachten uit binnen de werkgebieden van het  sociaal domein bij landelijke, lokale- semi- overheden en non-profit- instellingen in de zorg. Uitvoering gevend bij eerdere werkzaamheden en huidige werkzaamheden in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) met aanverwante wetgeving: nu Participatiewet. Ook is Penseel Consult werkzaam binnen diverse opdrachten op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015), welke voortkomt uit  de Wet voorzieningen gehandicapten (WvG), die is opgegaan in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 (WMO). Sinds het ontstaan van de Jeugdwet, die in 2015 in werking is getreden, geeft Penseel Consult ook uitvoering aan deze wet. Penseel Consult is breed en divers inzetbaar door de opgedane ervaring bij diverse organisaties en functies binnen het sociaal domein.

Penseel Consult is een generalist met specialismen zoals algeheel beleid op het gebied van het PGB (persoonsgebonden budget binnen de Wmo 2015, Jeugdwet), projecten opzetten en uitvoeren, verandertrajecten. Lees verder over de dienstverlening die Penseel Consult biedt.