Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Penseel Consult is in staat om als juridisch kwaliteitsmedewerker of in een coördinerende of leidinggevende functie sturing en coaching te geven aan een uitvoeringsteam. Doel hiervan is dat dat de doorlooptijd van afhandeling van aanvragen korter wordt en de procedures soepeler lopen.