Wmo 2015

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo2015. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

De gemeente kan onder voorwaarden in het kader van de Wmo 2015, een persoonsgebonden budget (PGB)  geven. Met een PGB kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Penseel Consult is in staat om als beleidsmedewerker, coördinator, teamleider, juridisch kwaliteitsmedewerker sturing en coaching te geven aan een team die de Wmo 2015 uitvoert. Met name de toepassing en uitvoering van het Persoonsgebonden budget (PGB). In de afgelopen 2 jaar heeft Penseel Consult hier veel expertise mee opgedaan door ingezet te worden door de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), als expert in het land.  Penseel Consult werd ingezet als beleidsmedewerker in een gemeente met als hoofddossier PGB, als adviseur/trainer bij het landelijke ondersteuningsprogramma PGB van de VNG en Per Saldo.